İp Koruma - Kanyon Araştırma derneği

İçeriğe git

Ana menü:

İp Koruma

Eğitim Köşesi > Faydalı Bilgiler
Teknik Bilgiler - Halat Koruma Tavsiyeleri;


A. HALATLARDA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER

1. Halatların kullanılmadan önce iyi durumda olduklarından emin olunmalı.
2. Önerilen bütün halat ölçüleri halatın kopma kuvvetinin 1/5 ‘inden daha fazla yük kuvvetinin uygulanmayacağı şekilde dizayn edilmiş olup şok yüklemelerin kopma kuvvetinde ciddi kayıplara yol açabileceği unutulmamalıdır.
3. Halattaki kıvrımlar ve düğümler halatın mukavemetini önemli ölçüde düşürür.
4. Halatlar keskin kenarlardan çekilmemelidir.
5. Halatların yönlendirici elemanlara sürtünmesinden kaçınılmalı , bağlantı noktalarının deri , plastik veya kanvas malzeme ile korunmalı ya da küçük parça bir ip dolanarak yumuşatılmalıdır
6. Halatları her türlü ısıya maruz bırakmaktan kaçınılmalı. Kuvvetli güneş ışığının (UV) zayıflatıcı etkilerine gereksiz maruz bırakılmamalıdır. (Halatları seyir halindeyken gölgede bulundurulması gibi…)
7. Halata kimyasalların ya da dumanın bulaşmasından kaçınılmalıdır. Eğer bulaştığından şüpheleniliyorsa , sentetik halatları akan ortam sıcaklığındaki tatlı suyun altında yıkanmalıdır. (Tuzlu suda çalışmış olan halatı kurumadan tatlı suda yıkanması halatın ömrünü arttırır.)
8. Halatta aşırı dolaşmaların (gam) oluşmasından kaçınılmalı eğer bu durum oluşursa ilmikler oluşacak ve bu esnada halata yük uygulanır ise , lif deformasyonu ve kuvvet kaybı olacaktır.
9. Halat her zaman doğru biçimde sarılmalı, makaraya sarılmalı ve istiflenmelidir. Irgat tamburuna sarılan halatlarda düğüm ya da kıvrımların önlenmesi için teğetsel olarak çekilmelidir.
10. Eğer bir halatın durumundan emin değilseniz lütfen üreticisi ile ya da profesyonel uzmanlar ile temasa geçiniz.

B. HALATLARDA HASAR

1.Dış Yıpranmadan Kaynaklanan Hasarlar
*Ekstrem şartlarda lifler o kadar yıpranır ki dış yüzeyi düzleşir ve dıştaki iplikler yaralanır. Eğer liflerin çoğunluğu zarar görmüşse halat daha fazla kullanılmamalıdır.
*Bükümlü halatların, (3-4-6 kollu) 1 kolu tamamen kopmuşsa halatın değiştirilmesi gerekir.
*Yıpranmanın derecesinin değerlendirilmesi, zarar görmüş iplik sayısının gözlenmesi ile aşınmış ve aşınmamış bölümlerdeki zarar görmemiş ipliklerin kalınlık ilişkisi ile yapılır.
*Halatın bir bölümünde uygulanacak bir gerilme testi halatın durumu hakkındaki bütün şüpheleri ortadan kaldıracaktır.

2. Lokal Sürtünmeden Kaynaklanan Hasarlar
*Halatların keskin kenarlardan gerilim altındayken geçmesiyle hasarlar oluşabilir ve bu tür hasarlar ciddi kuvvet kaybına sebep olabilir, Özellikle halatta derin bir çizik oluşmuşsa.

3.İç Yıpranma
*İç yıpranma liflerdeki gevşeme işaretleriyle ve tiftiklenmiş ipliklerin oluşması ile saptanabilir. ( Örnek olarak iri taneli kumların ıslak şartlarda bırakılan halatın arasına girmesiyle bu yıpranmalar gözlenir.)

4.Aşırı Yükleme
*Aşırı yüke maruz kalmış halatı tespit etmek zor olabilir ve bir gerilme testi yapmak olası problemleri önceden görmek adına paha biçilmez değerde olacaktır.

5.Kimyasal Etki
*Halatın üzerinde çabuk ufalanma ve filamentlerdeki lekelenme ile anlaşılır. Bu tarz bir durumla karşılaşılırsa halat değiştirilmelidir.

6.Isı Etkisi
*Ekstrem durumlarda sürtünmeden kaynaklanan ısı oluşumlarında filamentlerin erimesiyle halat güç kaybına uğrar. Çok ciddi gözle yapılacak incelemelerden sonra böyle bir durum gözlenirse halat kullanılmamalı veya halat üreticisine danışılmalıdır.

C. RUTİN İNCELEMELER
*Halatın yapısına ve rengine bağlı olarak çeşitli etkenler yüzünden halatın mukavemeti her yıl yaklaşık %30 azalır. Düzenli halat muayenesi çok yararlı bir uygulamadır çünkü halat üzerinde zarar görmüş noktalara yapılacak doğru bir tamir ve koruma halatın ömrünü ciddi bir şekilde uzatır.
*Şunu çok ciddi bir şekilde vurgulamamız lazım ki halatı hangi etki zayıflatmış olursa olsun küçük çaplardaki halatların üzerindeki etki büyük çaplardaki halatlara göre daha güçlüdür.
*Halatların muayenesi otuzar cm’lik bölümün gözlenerek ve tüm halat çevrilerek yapılmalıdır.
*Halatların belirli kısımlarında halat kolu, kasa yapılır gibi açılmalı ve iç yüzeyde bulunan iplikler kontrol edilmelidir.

D. MUAYENE SONRASI BAKIM
*Halatın Kasa kısmında bulunan koruyucular gevşediyse kasa tekrardan ayarlanmalıdır.
*Radansanın sıyrılacak kadar serbest kalmasına izin verilmemelidir.
*Bütün kasaların doğru bir şekilde babaya verilmesine ve babadan düzgün bir şekilde çıkartılması sağlanmalıdır.
*Halatlar kesinlikle ısı yardımı ile kurutulmamalı , eğer mümkünse serin ,kuru ve iyi havalandırılmış depoda saklanmalıdır.

E. GÜVENLİK İPUÇLARI
*Asla halatların üstünde durulmamalı, halatın üzerine basılmamalıdır.
*Gergin durumda bulunan halatlar her zaman yakın çevrelerine ve etrafta bulunan insanlara tehlike yaratır bu yüzden gergin halatların etrafında bulunulmamalıdır.
*Tüm sentetik halatlar hiç belli etmeden ve aniden kopabilirler. Bu kopmanın arkasından ortaya çıkan enerji ve halatın koptuktan sonraki geri hareketleri çok ciddi ve tehlikeli yaralanmalara neden olacağı unutulmamalıdır.
*Halatları doğru kullanmaya özen gösterin eğer yanlış kullanıma maruz bırakırsanız halatınızın ömrü kısalır ve kullanıcılara tehlikeli durumlar yaratabilir.
*Halatlarınızın bakımını her zaman yapın çünkü hayatınız halatlarınızın elinde olabilir.
İçeriğe dön | Ana menüye dön